Category Archives: વિજ્ઞાન

@ શરીરનાં અંગ

૧)આંખની કીકી ૨) નાક , કાનની બૂટ , નખ

Posted in જવાબ, વિજ્ઞાન | Leave a comment

? શરીરનાં અંગ

૧) આપણા શરીરનું એ ક્યુ અંગ છે જે જન્મે ત્યારે જે સાઈઝ હોય તે ૧૦૦ વર્ષે પણ મરે ત્યારે પણ તેટલી જ સાઈઝ હોય છે, તેમાં કોઈ પણ જાતનો વધારો કે ઘટાડો થતો નથી. ૨) આપણા શરીરનું એ ક્યુ અંગ … Continue reading

Posted in કોયડો, વિજ્ઞાન | Leave a comment

@ ઘડિયાળ , ચલિત ભાગ

૧)રેત ઘડીયાળ ૨) એટમિક ક્લોક ૩) ક્વોન્ટમ ક્લોક ૪) આપણું શરીર ૫) બ્રહ્માંડ

Posted in જવાબ, વિજ્ઞાન | Leave a comment

? ઘડિયાળ , ચલિત ભાગ

સામાન્ય રીતે કાંડા ઘડીયાળમાં ત્રણ કાંટા હોય. કઈ ઘડીયાળમાં સહુથી વધુ ચલિત ભાગ હોય છે?

Posted in કોયડો, વિજ્ઞાન | Leave a comment

@ચલાવનાર

કોમ્પ્યુટરમાં સાધનો માટેનો ડ્રાઈવર

Posted in જવાબ, ઝટપટ, વિજ્ઞાન | Leave a comment

?ચલાવનાર

એ ચલાવનાર છે પણ સડક પર નહીં. વળી એ કોઈ વાહન પણ ચલાવતો નથી. પણ એના વિના  કોઈને ચાલતું નથી. વળી  ….એ ભગવાન પણ નથી !! એ કોણ છે?

Posted in કોયડો, ઝટપટ, વિજ્ઞાન | Leave a comment

@બે ચકરડાં

ચાર. પોતાની ધરી આસપાસ પણ એક ચક્કર પૂરું કરશે.

Posted in જવાબ, વિજ્ઞાન | Leave a comment

?બે ચકરડાં

એક મોટું ચકરડું વચ્ચે સ્થિર છે. એક નાનું ચકરડું, જેની ત્રિજ્યા મોટા ચકરડા થી ત્રીજા ભાગ ની છે, એ મોટા ચકરડાની ધાર થી ધાર મિલાવીને એની આસ પાસ ફરે છે. (આ મેસેજ પછી નું ચિત્ર જુઓ) . તો મોટા ચકરડાની … Continue reading

Posted in કોયડો, વિજ્ઞાન | Leave a comment

@અક્ષરશ્રેણી

મ ક વ ન વ પ ર ક બ ક મત્સ્ય કુર્મ વરાહ નૃસિંહ વામન પરશુરામ રામ કૃષ્ણ બુદ્ધ કલ્કિ

Posted in જવાબ, વિજ્ઞાન | Leave a comment

?અક્ષરશ્રેણી

શ્રેણી પૂરી કરો: મ, ક, વ, ન, વ, પ, ?, ક, બ, ?

Posted in કોયડો, વિજ્ઞાન | Leave a comment